Classifica Personaggi

# Nome Livello
1
TestTest
Jinno
105
2
AngelMaster
PussyPower
Jinno
105
3
TestElement
Jinno
105
4
Tr0i4
Jinno
105
5
Shock
Jinno
105
6
Kakashi
Konoha
Jinno
105
7
PussyTest
PussyPower
Jinno
99
8
TestPvM
Jinno
32
9
Alfredo
Shinsoo
25
10
Solymir
Shinsoo
17
11
Bandito
Jinno
17
12
Rubber23
Jinno
17
13
zzzzzzzzzzzz
Jinno
15
14
Torty
Jinno
15
15
Omino
Jinno
9
16
LaZozza
Jinno
5
17
JacklossProv
Jinno
1
18
Hahaha
Jinno
1
19
TestLoginnn
Jinno
1
20
Login
Jinno
1